Moderní kachlový krb s ležením
Sporák - Vítek
Kachlový sporák s malovanými kachlemi

INFO I Cech kamnářů ČR se stal členem Komory obnovitelných zdrojů energie.

Cech kamnářů ČR se stal členem Komory obnovitelných zdrojů energie


Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj.

Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

https://www.komoraoze.cz/