Základní rozdělení topidel

Kamna (buď od praslovanského slova *kamy "kámen", původně "kamenné ohniště" nebo z italského camino "krb") jsou tepelné zařízení, které se používá k vytápění nebo vaření.

Jsou vyráběna z litiny, kamene nebo jiných nehořlavých materiálů. Teplo v kamnech vzniká spalováním paliva, tedy chemickým procesem jeho oxidace, kdy je uvolňována chemická energie vázaná v palivu. Kouř (spaliny) a další produkty hoření jsou odváděny do komína a odtud pak ven do ovzduší, nespalitelné zbytky paliva (popel) propadají do popelníku ve spodní části. Popelníková dvířka bývají opatřena nastavitelnou clonou k regulaci tahu.

Jako palivo slouží nejčastěji dřevo. Horní část kamen upravená k vaření se nazývá plotna. Plotna bývá nejčastěji součástí specializovaných kamen primárně určených pro přípravu jídel a pokrmů, taková kamna se pak nazývají sporák (sporáková kamna).

Krbová kamna jsou vyráběna z kovu, kamenů nebo betonu. Používají se na vyhřívání místnosti. Krbová se označují proto, že mají prosklená dvířka, kterými je vidět plamen.

AKUMULAČNÍ SÁLAVÝ KRB

Akumulacni_krb_salavy.jpg (2.68 MB)

Akumulační sálavý krb nepotřebuje ke svému provozu ventilační mřížky jako krb teplovzdušný. Jeho funkce je totiž založena na principu sálání. Krb se za první tři až čtyři hodiny hoření nabije vytvořenou tepelnou energií, kterou poté příjemně sálá do svého okolí. Je vhodný na vytápění dobře zaizolovaných prostor nižšího energetického standardu.

 • Je schopen vytvořenou tepelnou energii rovnoměrně rozložit na dlouhou dobu. Při správném nadimenzování je tak vhodným kandidátem na topidlo do nízkoenergetického domu.
 • Spíše lokální topidlo bez výraznější možnosti vytápění vzdálenějších prostor.
 • Nejčastěji se dimenzuje na cca 3 hodiny hoření (přikládání) + následných cca 6 hodin sálání (například přes noc).
 • Nevíří prach v místnosti a vytváří příjemnou tepelnou pohodu.
 • Plášť krbu je ohřátý na příjemnou teplotu.

TEPLOVODNÍ KRB

Teplovodni_krb.jpg (6.93 MB)

Moderní teplovodní krby dokážou uložit maximum tepelné energie do akumulační nádrže. Stejně jako
akumulační krby či kamna tak nepřetápí interiér a jsou vhodným topidlem pro moderní
domy s lepšími energetickými standardy. Teplovodní krb je skvělou volbou pro ty, kdo ho chtějí využívat jako hlavní zdroj vytápění v domě.

 • Díky akumulační nádrži je schopen vytvořenou tepelnou energii rozložit na dlouhou dobu, při správném nadimenzování je tak vhodný do nízkoenergetických domů.
 • Jeho velkou výhodou je fakt, že energii z nádrže je možno odebírat řízeně do radiátorů, podlahového topení či užitkové vody v různém množství kdykoli je potřeba.
 • Do teplovodního krbu je možné přikládat v libovolných intervalech.
 • Plášť krbu je standardně studený, ale při použití vhodných materiálů může být také příjemně teplý.

TEPLOVZDUŠNÝ KRB

Teplovzdusny_krb.jpg (1.03 MB)

Základním principem teplovzdušného krbu je proudění vzduchu. Studený vzduch vstupuje ve spodní části do komory krbu, kde se ohřívá, a teplý vystupuje zpět do místnosti horním otvorem (nejčastěji ventilační mřížkou). Po odevzdání části tepla do stropních a stěnových konstrukcí domu začne ochlazený vzduch klesat a v důsledku podtlaku se vracet zpět do spodní části komory krbu. Není
vhodný pro trvale obývané prostory. Staví se především díky nízkým nákladům na použité materiály.

 • Není schopen akumulovat nahromaděnou tepelnou energii, což při dnešních izolačních a energetických standardech domů způsobuje přetápění interiéru.
 • Vytápí se ohřátým vzduchem – nikoliv sálavým teplem.
 • Uživatel musí přikládat palivo každou hodinu.
 • Nevýhodou je víření prachu a jeho přepalování na rozehřáté krbové vložce.
 • Plášť krbu je studený.

AKUMULAČNÍ SÁLAVÁ KAMNA

Akumulacni_krb_salavy.jpg (2.68 MB)

Nejobvyklejší akumulační kamna (někdy také nazývaná kachlová) se staví s intervalem přikládání 12 hodin. To znamená, že jednou za 12 hodin se do kamen vloží velká dávka paliva a z ní uvolněná energie se uloží do velké masy šamotu. Poté je předávána rovnoměrně do okolí formou sálavého tepla až do přiložení další dávky paliva. Jsou optimálním topidlem pro takřka jakékoliv prostory. Teplo z nich je
zdravé a příjemné.

 • Kamna jsou schopna vytvořenou tepelnou energii rozložit na dlouhou dobu, mohou tak sloužit jako topidlo do nízkoenergetického domu.
 • Při vhodném umístění je lze využít jako hlavní zdroj vytápění v celém domě.
 • Akumulační kamna se staví nejčastěji na 12ti hodinový, případně 24ti hodinový interval přikládání.
 • Nevíří prach v místnosti a vytváří příjemnou tepelnou pohodu.
 • Plášť kamen je ohřátý na příjemnou teplotu.

SPORÁK

Sporak.jpg (2.88 MB)

Základním principem sporáku v klasickém provedení je vaření, pečení a sušení. Vedlejším produktem je tepelná energie, pomocí níž lze vytopit kuchyň a někdy i další místnost. Každý klasický sporák je opatřen topeništěm, plotnou a troubou. Na rozdíl od ostatních spotřebičů je dimenzován pro vaření, čemuž je přizpůsobeno i topeniště na malé dávky paliva. Obestavbu tvoří akumulační materiály (šamot, kachle), které akumulují uvolněnou energii a formou zdravého sálavého tepla předávají do okolí.
V tradičním pojetí je určen pro chaty, chalupy a jiná starší stavení, v kombinaci s moderními prvky je pak vhodný i pro současné domy.

 • Primárně určen pro vaření,pečení a sušení.
 • Je schopen akumulovat přebytečnou energii a uvolňovat ji do okolí.
 • Není vhodný jako primární zdroj topení, vzhledem k malému topeništi a nutnosti častého přikládání.
 • Sporák vyzařuje zdravé sálavé teplo.
 • Plášť je příjemně teplý


Máte li dotazy k tématu, neváhejte nás kontaktovat na zde.