Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

INFO | Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda Andreje Babiše rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.

Hospodářská komora 15. 3. 2020 pokračovala v jednáních s vládními představiteli – proběhla videokonference, které se účastnili předseda vlády A. Babiš, vicepremiér a ministr průmysl a obchodu a ministr dopravy K. Havlíček spolu se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a dalšími významnými reprezentanty průmyslu.

Hospodářská komora apelovala na vládu, aby vyhlášení karantény a její podmínky jasně komunikovala vůči obyvatelstvu a uklidnila tak zaměstnance, aby neměli obavu chodit do práce. Zároveň po vládě požadovala, aby zaměstnancům, kteří přijdou do styku s veřejností (zákazníky), zajistila ochranné pomůcky.

Hospodářská komora doporučuje všem zaměstnavatelům, aby se svými zaměstnanci komunikovali a individuálně jednali o této situaci. Samozřejmě pokud to jde a pracovní pozice to umožňuje, doporučujeme využít home office apod.

V pondělí 16. 3. 2020 bude přistoupeno k vyhodnocení přijatých vládních opatření na podporu podnikatelů. Vláda na podněty Hospodářské komory průběžně pozitivně reagovala, ale nyní se musí zhodnotit, jak reálně jsou její opatření uskutečňována konkrétními kroky.

ČMRZB zveřejnila 15. 3. 2020 postup pro čerpání úvěru COVID a nejčastější otázky a odpovědi. Dokumenty najdete zde. Již od 16. 3. 2020 je možné si o úvěr požádat. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny.

Hospodářská komora požádala vládu o změny v zákazech platných od 14. 3. 2020, 6:00 hodin. Ze zákazu chce vyjmout mj. poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb finančních (bankovních, pojišťovacích), právních (včetně notářských), znaleckých a poradenských (např. účetních, auditorských, daňově poradenských, makléřských a finančně poradenských, technickoporadenských), služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských a servisních služeb (např. autoopravny). Více viz tisková zpráva.

Hospodářská komora dále navrhuje, aby zastupitelské úřady pokračovaly alespoň v přijímání žádostí firem o kvalifikované zaměstnance. Zároveň prosazuje, aby pracovníkům ze zahraničí, kterým v těchto dnech vyprší pobytové oprávnění, bylo automaticky prodlouženo.

V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – vydávání certifikátů o původu zboží a karnetů ATA – dále nabízet, ale doporučujeme jejich využívání korespondenční cestou. Mýtné služby prosím využívejte, jen pokud je to nezbytně nutné.

Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Informační linka Ministerstva dopravy k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

pro česky mluvící:

225 131 810

pro anglicky mluvící:

225 131 820

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele

224 854 444