Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Autorizace členů Cechu kamnářů ČR

V rámci Valné hromady Cechu kamnářů ČR konané koncem října v Brně byly přiděleny historicky první autorizace vybraných členů. Motivací pro zavedení statutu autorizovaného člena do struktur cechu je především možnost jasné deklarace snahy zúčastněných o postupné a trvalé zvyšování odbornosti v oboru...

V roce 2009 schválila tehdejší rada Cechu kamnářů ČR program interního vzdělávání, jehož základní myšlenkou bylo trvalé zvyšování odborné kvalifikace kamnářů. Vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím, materiálům i stavebním postupům v oblasti kachlových kamen, krbů, kachlových sporáků a pecí se tento postup ukázal jako jednoznačně správný a na letošní Valné hromadě zvolená rada bude v tomto trendu jistě pokračovat.

autorizace.jpg (7 KB)Cyklus odborných přednášek a seminářů trval 3 roky a obsahoval celkem 10 aktuálních témat vybraných samotnými členy anketou. Účastníci získali z každého semináře dílčí certifikát a při alespoň 70% účasti i závěrečný certifikát a razítko. Získání tzv. "velkého" certifikátu opravňuje člena užívat titul "autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR" po dobu platnosti, tj. do r. 2016, kdy se předpokládá ukončení dalšího cyklu odborných seminářů.

Označení člena platnou autorizací je pro koncové zákazníky jasným signálem, že takový kamnář je aktivně činný v řemesle a má dostatečné množství velmi odborných a zcela aktuálních informací k provádění své práce na profesionální úrovni.

Vedení Cechu kamnářů ČR věří, že nově zavedený systém vzdělávání členů přinese vyšší kvalitu do kamnářského řemesla a umožní koncovým zákazníkům snadnější výběr zhotovitele jejich dokonalého topidla.