Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Cech kamnářů ČR se sešel na valné hromadě

Cech kamnářů ČR se sešel na valné hromadě. Přijel na ni i prezident rakouského cechu
Velká událost! Nedávno navázané úzké profesní vztahy mezi prezidentem českých kamnářů Pavlem Ryndou a prezidentem rakouských kamnářů Dr. Wolfgangem Kippesem vyústily v nečekanou návštěvu pana Kippese na únorové Valné hromadě Cechu kamnářů České republiky. Každoroční setkání kamnářů zpestřili nejen významní hosté, ale také pestrý program a přátelská atmosféra v příjemném zázemí u Sečské přehrady.
Kongresový hotel Jezerka, nacházející se v Chráněné krajinné oblasti Železné hory, se stal ideálním prostorem pro zasedání českých kamnářů, které se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. února. Zúčastnila se ho bezmála stovka členů cechu a další dvě desítky nově přijatých členů. Díky netradičnímu prostředí, nabízejícímu mimo jiné i wellness služby, doprovodily některé účastníky v nebývale hojném počtu také manželky a partnerky, které měly možnost využít příjemného relaxačního programu v době, kdy jejich protějšky zasedaly a jednaly o chodu cechu kamnářů.
Valnou hromadu Cechu kamnářů ČR zahájil svým proslovem prezident Pavel Rynda. Následovaly proslovy významných hostů, mezi nimiž byli zástupci slovenského cechu, konkrétně výkonný ředitel Ing. Eduard Miškuf a člen rady Jaroslav Vašík, zástupce školy na Jarově Bc. Zdeněk šerák a Mgr. Karel Suda z Horní Břízy, ředitel Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě Ing. Jan štursa, prezident kominíků Emil Morávek, za Hospodářskou komoru ČR prezident Petr Kužel a viceprezident František Holec, v neposlední řadě pak již zmíněný prezident rakouského cechu Prof. Wolfgang Kippes.

"Pan Kippes nás poměrně nečekaně poctil svou vůbec první návštěvou, a pro mě to byla velmi významná událost. S radními jsme ji využili k dalším společným debatám s panem Kippesem o tom, jak by mohl náš cech spolupracovat s tím rakouským," konstatuje prezident českých kamnářů Pavel Rynda a dodává, že prezident rakouských kamnářů je vstřícný a sympatický člověk.

2014cech.jpg (87 KB)V rámci programu valné hromady byli účastníci informováni o činnosti a výsledcích práce radních. Formou obsáhlé prezentace přednesl zprávu viceprezident cechu Vít Pešek. Členové cechu na valné hromadě schválili úpravu stanov a nový příspěvkový řád (informace o příspěvcích viz box), pak také byli zapojeni například do diskuse o redesignu stávajícího loga cechu kamnářů.

Kromě toho se konaly tři odborné semináře. V průběhu obou dnů byla navíc k vidění výstavka dvou desítek firem, jež prezentovaly své produkty potřebné pro kamnářské řemeslo. "Vystavovatelé byli spokojeni, o výstavku byl velký zájem, čemuž přispělo i vhodné umístění stánků seskupených v bezprostřední blízkosti kongresového sálu," uvedla Jana Macourková ze sekretariátu cechu.

Náročný celodenní páteční program završila společná večeře a zábava. "Společenský večer vyšel přesně podle mých představ, nechybělo dobré jídlo, pití, aktivita v podobě bowlingu a především družné debaty s kolegy. Vše probíhalo ve velmi přátelském duchu," zhodnotil akci Pavel Rynda s tím, že spokojený je i s celým průběhem a výsledky letošní valné hromady.

Vítáme mezi námi nové členy cechu:

Bezděkovský Jiří, Čaloud Zdeněk, Fiala Martin, Horák Václav, Kneifel Roman, Medvěď Jan, Mlázovský Pavel, Novotný Aleš, Pelant Jaroslav, Plocr Milan, Posolda Tomáš, Slezák Karel, štefan Jan, švec Miroslav, BeF Home - Hlavatá šárka, Beskydkrby s.r.o. - Bernát Ivo, Laube - Krby Laube Vladimír, Laube Lukáš, Laube Tomáš, TULIKIVI - Dolonkinov Valerii

Příspěvky pro rok 2014

Nově jsou rozlišeny dva typy příspěvků, a to kromě fyzické osoby i osoba právnická.

Právnická osoba: 6 000 Kč / rok (k tomu je možné uplatnit na max. dva další členy od stejného subjektu snížený členský příspěvek 2 500 Kč / osobu / rok)

Fyzická osoba: 4 500 Kč / rok (k tomu je možné uplatnit na max. dva další členy od stejného subjektu snížený členský příspěvek 2 500 Kč / osobu / rok)

Sympatizant (má přístup na valnou hromadu, ovšem bez hlasovacího práva): 1 000 Kč / rok

Jednorázový administrativní příspěvek při vstupu člena do Cechu kamnářů ČR je stanoven ve výši 2 000 Kč.