Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Kongres VEUKO 2010

Evropští kamnáři si i navzdory hospodářské krizi udržují svou pozici

Letošní výroční kongres evropských kamnářských svazů (VEUKO) hostilo od 22. do 24. dubna poprvé v historii Slovinsko. Ve městě Portorož se všech 18 delegátů včetně Martina Čermáka a Viléma Königa překvapivě shodlo na skutečnosti, že kamnářství a obory přímo související nejsou celosvětovou hospodářskou krizí postiženy tak jako stavebnictví celkově. Při zasedání však vyšlo najevo, že v současné době již sama celosvětově uznávaná kvalita topných zařízení již nestačí k zajištění budoucnosti oboru. Vzhledem k novým technologickým možnostem a ve světle přísnějších norem se musí kvalifikace řemeslníků standartizovat a být dále zvyšována.

Při vyhodnocení celkové hospodářské situace vyšly najevo přeci jen určité odlišnosti. Zatímco u těch členských zemí, které již před rozšířením EU náležely k VEUKO, se jejich hospodářská situace jeví celkem jako stabilní, u členů z mladších států EU na východě to vypadá poněkud jinak. Vilém König z České republiky a delegáti Slovinska a Maďarska shodně referují, že přinejmenším k začátku roku jdou celkově obchody značně špatně. Situace se ovšem stále více zlepšuje.

Portorož zaměřil pohled do budoucna

Na programu jednání byla celá řada témat, rozdělených do čtyř hlavních směrů: marketing, finance, technika a vzdělávání.

V oblasti marketingu mají být v budoucnosti významněji využívána komunikační média, aby ať již VEUKO jako celek, tak také příslušné členské cechy byly účinněji představeny a ukázány široké veřejnosti. Nejdůležitější roli přitom bude hrát internet.

Zatímco v oblasti financí se diskutovalo zejména o detailech rozpočtu, zabrala oblast techniky v programu jednání širší prostor. Předmětem konzultací byla zejména řada jednotlivých projektů, které jsou aktuálně vypracovávány v jednotlivých členských svazech. Hnací síla pro tento široký technologický rozvoj je v oblasti tradičních požadavků; dosáhnout při provozu klasických kamen optimalizaci při vývoji již dříve, než bude zákonnými opatřeními požadována. Těžko se již někdo pozastaví nad skutečností, že se jedná především o snižování emisí, optimalizace spalování a zvýšení účinnosti.

Jako příslib zabezpečení budoucnosti celého oboru se objevila v rámci rozhovorů o stěžejních tématech pro rok 2011 nakonec oblast vzdělávání.

Cílem je evropský mistr

Kamnářské cechy a svazy z bývalého východního bloku včetně České Republiky se ještě stále vyrovnávají s následky centralisticky vedeného výkonu povolání a tím likvidace řemesla. Ale i u některých západních zemí nedosahovalo vzdělávání kamnářů zdaleka takovou úroveň jako v Německu, Rakousku, švýcarsku, nebo v Jižním Tyrolsku. Proto se mají vyvíjet podklady pro celoevropsky platné směrnice intenzívního vzdělávání kamnářů - mistrů kamnářů. Pro ostatní řemeslníky, jako například pro kameníky, existují již evropské směrnice pro vzdělávání, které možná mohou posloužit jako vzor pro podchycení základů.

veuko200.jpg (116 KB)

Úspěšný kurz je naprogramován

Hostitel výročního kongresu Jure Hrovat na závěr zdůraznil ještě jednou důležitost výměny informací na evropské úrovni. Úhrnem lze kromě toho říci, že zastoupení zájmů kamnářského oboru dále získává na významu. Poslední výsledky na evropském jevišti ukazují, že VEUKO je pro budoucnost dobře vybudováno.

VEUKO - evropský hlas kamnařiny

Myšlenka evropské kamnářské instituce vznikla již v roce 1966, již tehdy začaly spolupracovat svazy z Německa, Rakouska a švýcarska na výzkumu a vývoji v kamnařině způsobem přesahujícím hranice těchto zemí. Tato dlouholetá spolupráce vedla k založení organizace VEUKO v roce 2003. Dnes sdružuje VEUKO deset zemí s jedenácti svazy.

VEUKO se ocitá v pozici organizace, která zastupuje své členy na evropské úrovni. Již několik let má VEUKO pod vedením rakouského svazu sídlo a hlas v Bruselu také v oblasti poradenství a v aktuálním vývoji norem a směrnic.

Ohlasy na Wels 2010

Již před veletrhem KOK ve Welsu bylo jasné, že Mistrovství Evropy VEUKO ve dnech 27. a 28. ledna by se mohlo stát zlatým hřebem tohoto významného evropského kamnářského veletrhu. Své země zde reprezentovalo celkem devět mladých kamnářů. Každý musel za dva dny postavit vzorová kamna, jejichž provedení bylo detailně ohodnoceno mezinárodní odbornou porotou.
Se spolehlivým náskokem vyhrál Siegbert Bergmeister z Jižního Tyrolska, na druhém místě skončil Andris Egger ze švýcarska a senzačního třetího místa docílil náš Jan Koutecký. Vítězové obdrželi od sponzorů písemné osvědčení, peněžní a věcné dary.