Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Kongres VEUKO 2012 - nově Polsko

Nyní je to jedenáct zemí - Polsko přistoupilo k VEUKO

"Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie" - tak zní název nejmladšího člena VEUKO. Za slovy, která německy mluvící lidé mohou stěží vyslovit, se skrývá "Celostátní svaz krbových kamen (nebo také ohnišť) Polska". Tato organizace založená v r. 2003 byla přijata na 27. Kongresu VEUKO, který se konal od 3. do 5.2012 května v Lovadina di Spresiano u Benátek, do jednoty evropských svazů stavitelů kachlových kamen/kamnářského řemesla (VEUKO).

Každoroční setkání delegátů bylo letos také ve znamení nových voleb a důležitých usnesení. Na další 3 roky byl znovu zvolen vedoucí tým s prezidentem DI Robertem šalvatou (Slovensko) a viceprezidentem SI Dr. Thomasem Schiffertem.

Od učně po mistra Evropy

Poté, co delegáti VEUKO v uplynulém roce podepsali "Chartu z Lucemburku" a tím odstartovali vytvoření kvalifikačního stupně "Evropští mistři řemesla" (EU mistři), byl k tomu na tomto kongresu stanoven konkrétní postup. Vychází ze směrnic Evropské asociace stavebních řemesel a designu (EACD), jejímž členem je VEUKO od minulého roku.

Prof. Wolfgang Kippes, který má být na podzim jmenován 1. viceprezidentem EACD, přednesl pravidla kameníků pro tuto nejvyšší kvalifikaci v řemesle a odvodil z toho návrhy ustanovení VEUKO pro EU mistry. Podle toho budou v členských státech vybráni kandidáti podle individuálních kritérií, kteří v období dvou let v rámci turné navštíví osm až deset středisek v Evropě. Tam se mají při práci na konkrétních projektech naučit a dokumentovat jak kulturní dějiny řemesla, tak také nové technologie dané země. Ukončení turné EU mistra tvoří diplomová práce a zkouška.

U VEUKO bude k tomu zřízena komise, která je kompetentní pro přípravu, kontrolu a zkoušení. Kromě toho byla vybrána pracovní komise, která sestaví do ledna 2013 rámcové podmínky a seznam kandidátů pro první mistrovské turné.

Dále představil prof. Kippes také učňovskou iniciativu, která je na programu. Má zcela zásadně a také příkladně zajistit pro jiné členské státy dvě důležitá kritéria, která se zdají pro budoucnost řemesla bezpodmínečná: Lepší kvalifikaci uchazečů a průběh vzdělávání, který také zajistí zapojením elektronických komunikačních prostředků rozsáhlé znalosti vyučených kamnářů/stavitelů kachlových kamen. Na základě velkého významu tematiky učňů VEUKO rozhodl, aby se toto na další tři roky stalo centrálním tématem.

VEUKO stanoví iniciativy EU

Jak energeticko-politické diskuse v členských státech EU, tak normovací záměry přiměly VEUKO, aby zdůraznil svou roli technologického průkopníka v oboru kamnář/stavitel kachlových kamen a stanovil iniciativy. K tomu patří například zaměření se na význam jádra jako důležitého nositele energie pro budoucnost. Její priorita pro, podle zadání EU, dosažitelné zvýšení podílů obnovitelné energie na primární energii do r. 2020 má být objasněna prostřednictvím studií, které budou zpracovány na základě konkrétních dat z jednotlivých členských států VEUKO.

Další úkol stanoví VEUKO také v rámci ekologická směrnice pro design LOT 15 (vytvoření rámce pro stanovení požadavků na ekologické zařízení pro topení s pevnými palivy). Budou tam diskutovány dále převratná opatření jako štítky v analogii k jiným třídám produktů (budovy, ledničky...) nebo možný zákaz otevřených krbových kamen, pro podporu úspor energie.

Evropské mistrovství VEUKO 2015 ve Welsu

Další důležité usnesení delegátů se týká mistrovství kamnářů VEUKO, původně plánovaného na r. 2014. Bude posunuto o půl roku na r. 2015. Hlavním důvodem posunutí je velká šance pro kamnáře/stavitele kachlových kamen poprvé se představit při příležitosti World Skills (Světové mistrovství řemesel) v r. 2013.

Na rozdíl od obkladačů, kteří se už mnoho let účastní úspěšně na tomto mistrovství 45 skupin profesí, jsou kamnáři mezinárodně příliš malé odvětví pro účast na soutěži. V r. 2013 se konají World Skills v Lipsku kde budou mít kamnáři pravděpodobně možnost, aby představili svoji mnohostrannou profesi minimálně v rámcovém programu. Je tam plánována soutěž pro obor kachlových kamen mimo konkurenci, které se účastní mladí kamnáři/stavitelé kachlových kamen z více členských států VEUKO.

V rámci usnesení, které delegáti vyjádřili na konci třídenního kongresu, byla stanovena také místa jednání pro příští shromáždění delegátů. Podle toho se uskuteční výroční kongres VEUKO od 8. do 10. května 2013 v Tallinu (Estonsko). V r. 2014 se bude jednat v Německu, v r. 2015 v Polsku a v r. 2016 v Maďarsku.