Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

KONGRES VEUKO 2013

VEUKO 2013
TALLINN - ESTONSKO

veuko2013.jpg (104 KB)Každoročně se koná kongres zástupců všech členských zemí evropského společenství VEUKO.
Jednotlivá místa konání kongresu se střídají postupně ve všech zemích. V tomto roce bylo hostitelskou zemí ESTONSKO. Ve dnech 7. 05. - 10. 05. 2013 se do Tallinnu sjeli zástupci všech 12 zemí: Německa, Rakouska, švýcarska, severního Tyrolska, Itálie, Lucemburska, Maďarska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Polska a Estonska.


Zahájení kongresu bylo 08. 05. 2013 prezidentem VEUKO - Ing. Robertem šalvatou. Následovaly prezentace jednotlivých zemí. Jejich úkolem bylo seznámit ostatní , co nového se podařilo v oblasti ekonomiky, ekologie, školství a technického pokroku v kamnářském řemesle. V odpoledních hodinách hostitelé připravili prohlídku historické části Tallinnu.


Druhý den jednání byl věnován technickým přednáškám a novinkám z oblasti kamnařiny. Dále byla řešena problematika vzájemné technické pomoci jednotlivých zemí. Za Českou republiku jsem otevřel dvě témata. První - přívod spalovacího vzduchu, hlavně v případech, kdy topidlo je postaveno u obvodové stěny domu a tím možnost vzniku tepelného mostu pronikáním studeného vzduchu do interiéru. Druhé téma ? zkušenosti, praktiky a měření v oblasti izolací. V obou případech přislíbili zástupci Rakouska, švýcarska a Německa zaslat materiály k jednotlivým tématům. Tyto materiály budou předány technické komisy s možností využití pro potřeby našeho cechu.


Manželky jednotlivých delegátů měly po celou dobu jednání doprovodný program, organizovaný hostitelskou zemí. Odpoledne druhého dne pak delegáti společně s manželkami navštívili technické muzea v Tallinnu.


Třetí den jednání je vždy plenárním zasedáním společenství VEUKO. Toto jednání má stanovený program. Jedním z bodů je přijímání nových členů. V Tallinnu bylo přijato Rusko, čímž se rozrostl počet jednotlivých zemí na 13. Mapa společenství VEUKO se tak výrazně zvětšila.
Cílem kongresu je výměna zkušeností z oblasti hlavně kamnářského řemesla, utužení vztahů jednotlivých zemí a koordinace norem a technických pravidel.


Střídáním hostitelských zemí je možnost poznání historie, kultury a životní úrovně dané země a tím možnost srovnání. Každá země chce v krátkém čase ukázat alespoň kousek toho nejlepšího co má. Estonsku se to v Tallinnu podařilo. Přijetí bylo velmi srdečné, organizace dobrá včetně pohostinnosti.
Hostitelskou zemí pro rok 2014 bylo stanoveno Německo. Kongres se bude konat v Bonnu.

Pavel BAĎURA,
viceprezident cechu kamnářů ČR pro zahraničí a školství