Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Nadnárodní špičkové vzdělání pro kamnáře

European Association of Crafts and Design (EACD) - (Evropská asociace řemesel a designu EACD)

Evropští mistři v kamnářském řemesle

Spolek Evropských svazů kamnářů (VEUKO) doporučil v květnu 2012 a Evropská asociace řemesel a designu (EACD) na své valné hromadě ze září 2011 odhlasovala, že:

- podle vzoru již existujícího vzdělávání na Evropské mistry kamenického řemesla, také pro kamnáře Evropy bude umožněno mimořádné špičkové vzdělávání,

- absolventi tohoto vzdělávání dosáhnou titul "Evropští mistři kamnářského řemesla" a

- úroveň kvalifikace absolventů se má rovnat první univerzitní závěrečné zkoušce (bakalář), dále

- má být zajištěn plánovaný chod vzdělávání ve formě vědeckého turné a má sloužit osobnímu rozvoji kandidáta/kandidátky ve smyslu zvýšení odborné úrovně a také sloužit tvorbě evropské perspektivy.

Vzdělávání má proto podporovat: kritické a historické myšlení a zajišťovat vědeckou úroveň metod.

Základem příslušného usnesení VEUKO z května 2012 je Charta z Lucemburku z května 2011, ve které byly definovány zásadní cíle:

- Článek 3

VZDĚLÁVÁNí má zprostředkovat všechny známé techniky kachlového kamnářství, energetické efektivity a snižování emisí. Vedle moderních technologií, zpracovatelských technik a všech znalostí o funkci technických součástí příslušenství musí být také zprostředkováno tradiční řemeslo. Musí se však klást důraz na to, aby příslušnou prioritu ve vzdělání získalo všeobecné vzdělání a znalost minimálně jednoho evropského jazyka .

Evropská spolupráce ve vzdělání má zajistit co nejobsáhlejší zprostředkování znalostí vzhledem k technikám řemesla. Trvání vzdělávání musí umožnit, aby obsah výuky a vzdělávání dosahovaly společného učebního plánu .

1. Předpoklady účasti

Předpokladem účasti je prokázání nejvyšší národní odborné kvalifikace pro profesi. Pro každého kandidáta/kandidátku stanoví zkušební komise, zda je třeba stanovit další doplňující podmínky vstupu prostřednictvím individuálních zadání: cílem je vytvoření úrovně "evropských tovaryšů": K tomu patří např. zvládnutí evropských norem, prokázání praktických zkušeností, mistrovské dovednosti atd.

2. Průběh vědeckého turné:

Všichni kandidáti/kandidátky budou muset projít během cca 2 až 3 let řadou školicích kurzů nebo vědeckých středisek. Jako vědecká střediska prvního turné jsou stanoveny cca 8 z následujících tematických oblastí:

2.1 60 vyučovacích jednotek (odpovídá dvěma týdnům) na téma ?Úvod do vědeckých prací? na univerzitě v Insbruku.

2.2 Politicko-strategické diskusní příspěvky

2.3 Historicko-strategické diskusní příspěvky

2.4 Technické materiálně-vědecké diskusní příspěvky

3. Sloučená diplomová práce

Dokumentaci (písemně, s ilustracemi) vlastního procesu výuky každého kandidáta/každé kandidátky je třeba sloučit .Má odrážet šířku oboru.

Všechny vědecké střediska turné (cca po 1 až 2 týdnech) je třeba přesně dokumentovat a na konci turné prezentovat jako sloučenou diplomovou práci zkušební komisi a tam ji obhájit.

K tomu patří také písemné vypracování regionálních kulturních dějin (titul: "Odkud pocházím?").

4. Evropská perspektiva:

Je třeba ji doložit zvládnutím druhého evropského jazyka. Důležité přitom je především, aby kandidát/kandidátka v dalším jazyce kromě mateřského jazyka ovládala odbornou slovní zásobu profese - tedy mohla komunikovat ve vlastním oboru.

5. Časová perspektiva:

První vědecké turné kamnářů začne v lednu 2013. K tomu se uskuteční první setkání kandidátů/kandidátek se zkušební komisí při příležitosti "KOK-Austria".
Turné bude trvat cca dva až tři roky.