Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Nový prováděcí předpis - vyhláška 34/2016 Sb.

Tento předpis naleznete na http://www.skcr.cz/aktuality/95-novy-provadeci-predpis-vyhlaska-34-2016-sb-je-v-platnosti