Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Pozvánka na regionální školení Jihlava - ZÁŘÍ 2018

Vážené kolegyně kamnářky, vážení kolegové kamnáři,

dovolujeme si Vás jménem Cechu kamnářů ČR pozvat na školení, jehož náplní bude "Problematika dimenzování krbů v nízkoenergetických stavbách".

V současné době se na cech a cechovní kamnáře obrací stále více zákazníků s požadavkem instalovat do interiéru topidlo s nízkým jmenovitým výkonem (např. maximálně 2 - 5kW). Rada cechu proto rozhodla o vypsání takto tematicky zaměřeného školení s místem konání v jednotlivých krajích ČR. Hlavní teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami se zaměřením na dimenzování takovýchto spotřebičů (výpočet výkonu a návrh optimálního řešení). Prostor zde bude samozřejmě také pro diskusi.

školení se mohou zúčastnit jak členové cechu, tak i "necechovní" kamnáři či firmy pracující v oboru. Účast na školení je ZDARMA! Teorií dimenzování krbů Vás provede zkušený lektor, spoluautor učebnic kamnařiny, jeden ze zakládajících členů cechu a mistr kamnářského řemesla Vít Pešek.

Cechovním kamnářům se toto školení započte do programu dlouhodobého vzdělávání 10 kredity.

Necechovní kamnáři, kteří se školení zúčastní, tak mají možnost získat důležité a prospěšné informace pro svoji podnikatelskou činnost. Pokud se navíc do jednoho roku od absolvování školení rozhodnou vstoupit do cechu, bude jim zpětně započteno 10 kreditů jako cechovním kamnářům.

šesté školení se uskuteční v prostorách restaurace " U Lyžaře " Smrčenská 4142/44 Jihlava, a to dne 7. 9. 2018 od 13.00 - 16 hod.

Účast na školení, prosím, potvrďte paní Janě Macourkové na e-mailovou adresu sekretariátu cechu sekretariat@cechkamnaru.cz a nebo telefonicky +420 601 572 619.

Další školení se připravuje ve městech Plzeň, Kolín. Info budeme zasílat do emailu.

Kolegové v oboru, těšíme se na další spolupráci!

za radu CKČR
Ing. Jaroslav Koutný

viceprezident pro marketing