Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Připravujeme tištěný časopis. Pouze pro naše členy!

Už je to jisté! Stávající elektronickou formu interního zpravodaje nahradí tištěný časopis. S ohledem na náročnost vytvoření interního média byla ustanovena redakční rada cechu. Tato zásadní rozhodnutí učinili radní kamnářského cechu na svém říjnovém jednání. Důvodem je snaha o zkvalitnění interní komunikace v cechu.

Prostřednictvím tištěného zpravodaje budou například zástupci jednotlivých komisí organizace informovat členy o dění a novinkách v oblastech, které mají v rámci svých kompetencí na starosti. Kromě informací o činnosti vedení cechu se členové dozvědí rovněž řadu zajímavých poznatků aplikovatelných v kamnářské praxi.

Přesvědčení o významu vlastního média podpořil i úspěch Kamnářského SPECIÁLU, který vedení cechu vydalo v září v rámci komunikace s laickou i odbornou veřejností. "Vnímáme rezervy v komunikaci s našimi členy. Elektronický zpravodaj nestačí, řada z nás ho pouze zaregistruje mezi důležitými pracovními maily a pak na něj zapomene. Tištěný časopis dostanou naši kamnáři přímo do ruky, budou si ho moci založit a kdykoli z něj čerpat potřebné informace," míní interní garant projektu tištěného časopisu pro členy cechu Ing. Ivo Bartoš s tím, že nyní redakční rada věnuje maximální čas propracování obsahu a rubrik, které budou zajímat právě naše kamnáře. První číslo by mělo vyjít v první polovině listopadu.

Jitka šimůnková