Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Soudní znalci v oboru "individuální topidla"

Soudní znalec v oboru "individuální topidla" je osobou pověřenou k provádění nezávislých a odborných znaleckých posudků v případě sporu investora s realizační firmou. Samotnému zpracování posudku by měl předcházet pokus o řešení smírem bez prostředníka, ale v případě, že touto cestou nelze dosáhnout uspokojivé dohody, je vhodné využít nezávislý pohled právě některého ze soudních znalců.

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete kompletní databázi soudních znalců v mnoha oborech včetně "individuálních topidel":

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1
(Do vyhledávacího pole pro určení specializace je třeba zadat slovo "topidla")