Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Technická komise jednala ve Výzkumném energetickém centru při TU VŠB v Ostravě

Členská základna Cechu kamnářů ČR byla na poslední valné hromadě informována o záměru rady a její technické komise spolupracovat s akademickou sférou.

Technická komise jednala ve Výzkumném energetickém centru při TU VšB v Ostravě

Členská základna Cechu kamnářů ČR byla na poslední valné hromadě informována o záměru rady a její technické komise spolupracovat s akademickou sférou. Dne 3. 6. 2014 se záměr proměnil ve skutečnost. Na mediální úrovni spolupráce začala již před časem, a to recenzí k článku "Zásady navrhování kachlových kamen", jehož autorem je právě kolektiv pracovníků VEC pod vedením Ing. Jiřího Horáka. Naše osobní červnové setkání na půdě VEC ovšem mělo konkrétní náplň týkající se naší spolupráce.

ostrava.jpg (65 KB)Především jsme jednali o Projektu č. 1. Za tímto názvem se skrývá společný úkol navazující na zmiňovaný článek zveřejněný na portálu TZB-info. Kachlová kamna navržená a postavená dle normy ČSN EN 15544 budou odborně měřena a posuzována. Bude to první měření tohoto druhu v České republice. Poslouží k tomu nově budovaná kalorimetrická komora ve VEC. Komplexní měření v celém spektru sledovaných emisí, účinnosti a doby akumulace provedené autorizovanou osobou poskytne informace zajímající jistě každého kamnáře.

Na programu bylo i projednání podmínek pro uskutečnění dalších projektů. Především měření dalších kamen s různými typy topenišť a porovnávání výsledků z pohledu dnešních norem pro emisní limity. Všechno úsilí má vést k získání lepší pozice kachlových kamen na trhu s topidly na biomasu, rovněž pak k získání vlastních podkladů ke zpracování nové literatury pro vzdělávání kamnářů a krbařů i osvětových materiálů pro veřejnost.

Spolupráce na vzdělávání kamnářů a krbařů byla dalším velkým tématem. Vše propojovala diskuse o výpočetním programu na dimenzování kachlových kamen dle ČSN EN 15544. Verzi pro zveřejnění na TZB-info dostala technická komise rady cechu k dispozici. Tzv. plná verze pro kamnáře je rovněž zahrnuta do plánu další spolupráce.

Závěrem se nemohu vyhnout konstatování, že VEC při TU VšB může být pro nás kamnáře opravdovou oporou v dalším rozvoji řemesla a vědění s ním spojeným. Moderní zařízení na vysoké úrovni, opravdu evropské úrovni. Ing. Lubomír Martiník, Ing. Petr Kubesa a Ing. Jiří Horák alias Smokeman nám byli partnery při jednání o věcech, pro které hoříme. Tak to vypadá, že mě Smokeman svou rétorikou přímo nakazil. Samozřejmě, že se s námi rozloučil několika výbuchy a ukázkami ze své naučné show. Za Cech kamnářů ČR se jednání zúčastnili Ing. Ivo Bartoš, Miroslav Král, Bc. Jan Temr a Břetislav Holešínský.

Břetislav Holešínský, viceprezident Cechu kamnářů ČR pro techniku