Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Účastí na Schole Pragensis jsme zacílili na dospívající

Účastí na Schole Pragensis jsme zacílili na dospívající

Dostávat kamnářské řemeslo do povědomí nejen dospělých, ale také dospívajících, chápe vedení Cechu kamnářů ČR jako přirozenou součást propagace řemesla. Jednou z příležitostí, jak oslovit řemeslem mladou generaci, je tradiční přehlídka studijních i učebních oborů vzdělání Schola Pragensis. Cechu kamnářů si nenechal uniknout příležitost se jí zúčastnit.

"Scholy Pragensis jsme se účastnili poprvé vloni a ani letos jsme nechtěli chybět na této přehlídce profesí. Je to pro nás jasně zacílená prezentace, prostřednictvím níž chceme kamnářské řemeslo dostávat do povědomí nastupující generace mladých lidí, kteří se právě rozhodují o tom, jakou profesní cestou se vydají," okomentoval účast cechu na Schole Pragensis prezident českých kamnářů Pavel Rynda.

Prezident Rynda s asistentkou cechu Janou Macourkovou reprezentovali Cech kamnářů České republiky na stánku po celou dobu konání akce od 20. do 22. listopadu v Kongresovém centru Praha. Cechovní stánek měl rozlohu dva na tři metry, zahrnoval TV projekci kamnářských realizací a vystavená malá kamna. Stál v blízkosti dalších profesních cechů, jako jsou topenáři, obkladači, parketáři aj.

pragensis.jpg (55 KB)Stánek byl místem, kam si dospívající účastníci akce chodili pro tři specifické kvízové otázky a kde za své správné odpovědi dostali razítka v rámci soutěže, kterou připravili organizátoři výstavy. Touto formou tedy žáci zavítali právě i do prostoru řemesel, kde se pak především jejich rodiče mohli zeptat zástupců na stánku na všemožné informace týkající se dané profese.

"Rodiče žáků jsme informovali o možnostech studia kamnářských oborů v České republice a odpovídali jsme jim na související dotazy. Někdy nás překvapila nevědomost žáků například o způsobu vytápění v kamnech, což nás opět utvrdilo v tom, že osvěta o kamnářském řemesle a topení kamny a krby je během na dlouhou trať, ale vytrvat v ní je zkrátka nezbytné," dodala za sekretariát cechu kamnářů Jana Macourková.

Výstava a přehlídka Schola Pragensis je určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 150 vystavovatelů. Akci pořádá Magistrát hlavního města Prahy, ten také nabízí prezentaci v rámci této akce nejrůznějším školám a cechům.